I disse køkkener bliver der serveret kæmpe rabatter…